ทั่วโลก

ผู้อพยพโดยไม่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร

ผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณ 800,000 ถึง 1.2 ล้านคนอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรในปี 2560 ตามการประมาณการของ Pew Research Center ใหม่จากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่


ผู้อพยพโดยไม่ได้รับอนุญาตในอิตาลี

ผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณ 500,000 ถึง 700,000 คนอาศัยอยู่ในอิตาลีในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 300,000 ถึง 500,000 คนในปี 2557 ตามการประมาณการของ Pew Research Center ใหม่จากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่

ผู้อพยพโดยไม่ได้รับอนุญาตในเยอรมนี

ผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณ 1.0 ล้านถึง 1.2 ล้านคนอาศัยอยู่ในเยอรมนีในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 500,000 ถึง 600,000 คนในปี 2557 ตามการประมาณการของ Pew Research Center ใหม่จากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่

สื่อข่าวและทัศนคติทางการเมืองในสหราชอาณาจักร

ผลการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและนิสัยของสื่อข่าวในสหราชอาณาจักรจากการสำรวจเกี่ยวกับสื่อทัศนคติทางการเมืองและมุมมองประชานิยมในแปดประเทศในยุโรปตะวันตก

สื่อข่าวสารและทัศนคติทางการเมืองในสวีเดน

ผลการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและนิสัยของสื่อข่าวในสวีเดนจากการสำรวจเกี่ยวกับสื่อทัศนคติทางการเมืองและมุมมองประชานิยมในแปดประเทศในยุโรปตะวันตก


สื่อข่าวและทัศนคติทางการเมืองในสเปน

ผลการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและนิสัยของสื่อข่าวในสเปนจากการสำรวจเกี่ยวกับสื่อทัศนคติทางการเมืองและมุมมองประชานิยมในแปดประเทศในยุโรปตะวันตก

สื่อข่าวและทัศนคติทางการเมืองในเนเธอร์แลนด์

ผลการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและนิสัยของสื่อข่าวในเนเธอร์แลนด์จากการสำรวจเกี่ยวกับสื่อทัศนคติทางการเมืองและมุมมองประชานิยมในแปดประเทศในยุโรปตะวันตก


สื่อข่าวและทัศนคติทางการเมืองในอิตาลี

ผลการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและนิสัยของสื่อข่าวในอิตาลีจากการสำรวจเกี่ยวกับสื่อทัศนคติทางการเมืองและมุมมองประชานิยมในแปดประเทศในยุโรปตะวันตก


สื่อข่าวสารและทัศนคติทางการเมืองในเยอรมนี

ผลการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและนิสัยของสื่อข่าวในเยอรมนีจากการสำรวจเกี่ยวกับสื่อทัศนคติทางการเมืองและมุมมองประชานิยมในแปดประเทศในยุโรปตะวันตก