อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเพลงฟรี

ผู้ดาวน์โหลดเพลงแสดงความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่ประมาณครึ่งหนึ่งกล่าวว่าพวกเขายังคงซื้อเพลงที่พวกเขาได้สุ่มตัวอย่างทางออนไลน์


ส่วนที่ 2: ผู้แสวงหาสุขภาพ

ผู้แสวงหาสุขภาพต้องการอะไรและพวกเขาตามล่าหามันอย่างไร ** ส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจากการสำรวจพิเศษของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 521 คนที่ออนไลน์เพื่อดูแลสุขภาพ


คริสตจักรแบบมีสายวัดแบบมีสาย

นำเสนอผลการสำรวจออนไลน์ 1,300 ประชาคมรายงานนี้ให้รายละเอียดว่าคริสตจักรวัดและสถานที่ชุมนุมทางศาสนาอื่น ๆ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อขยายพันธกิจและช่วยเหลือชีวิตทางวิญญาณและชีวิตประจำวันของสมาชิกอย่างไร

การปฏิวัติการดูแลสุขภาพออนไลน์

'ผู้แสวงหาสุขภาพ' จำนวนมากจากห้าสิบสองล้านคน ?? กล่าวว่าแหล่งข้อมูลที่พวกเขาพบบนเว็บมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการมีปฏิสัมพันธ์กับแพทย์

อินเทอร์เน็ตและการศึกษา

ภาพรวมของวิธีที่นักเรียนและผู้ปกครองในปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำการวิจัยทำการบ้านติดต่อโรงเรียนและครูและบางครั้งก็โกง

ชีวิตวัยรุ่นออนไลน์

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เด็กและเยาวชนรวมอินเทอร์เน็ตไว้ในชีวิตของพวกเขาโดยเน้นที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนและความร้อนแรงที่วัยรุ่นใช้เทคโนโลยีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที


ส่วนที่ 1: วัยรุ่นและเพื่อน ๆ

มิตรภาพและอินเทอร์เน็ตเยาวชนอเมริกันหลายคนกล่าวว่าการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกลายเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของพวกเขา

ส่วนที่ 4: วัยรุ่นและเว็บของพวกเขา

กิจกรรมออนไลน์วัยรุ่นออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นผู้ใช้เว็บที่กินไม่เลือก พวกเขาสุ่มตัวอย่างกิจกรรมมากมายทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง


ชาวอเมริกันใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรหลังจากการโจมตีด้วยความหวาดกลัว

อินเทอร์เน็ตไม่ใช่แหล่งข้อมูลหลักสำหรับข่าวสำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย แต่เป็นส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์สำหรับทีวีและโทรศัพท์ หลายคนพบว่าการแสดงความเสียใจและความโกรธของพวกเขามีประโยชน์